• تبرچه هرس سه لبه تیز دمیک (ابزار چند کاره دمیک)
 • وجین کن تیغه تخت عرض ۲۵ سانت، مدل تیغه پهن، برند دمیک (علفزن دستی)
 • وجین کن تیغه تخت عرض ۲۵ سانت، برند دمیک (علفزن دستی)
 • الحاقی اره زنجیری علفتراش (الحاقی شاخه بر)
 • الحاقی پمپ آب علفتراش (1.5 اینچ)
 • تیغه یدکی وجین کن نوسانی (علفزن دستی)
 • تیغه های یدکی وجین موتوری چنگکی نوع پرچی (الحاقی علفتراش)
 • پک کامل وجین کن موتوری، با هر دو تیغه تخت (غلتکی) و تیغه های چنگکی پرچی، الحاقی علفتراش
 • وجین کن موتوری چنگکی، الحاقی شخمزن علفتراش (نوع پرچی)
 • خار یدکی وجین کن موتوری (الحاقی شخمزن علفتراش)
 • دستگاه برداشت زعفران مدل F.K301
 • دستگاه برداشت زعفران مدل F.K 302
 • تیغه های یدکی وجین موتوری چنگکی نوع پیچی (الحاقی علفتراش)
 • وجین کن موتوری غلتکی (تیغه مورب)،الحاقی علفتراش (شخمزن)
 • پک کامل وجین کن موتوری، با هر دو تیغه تخت (غلتکی) و تیغه های چنگکی پیچی، الحاقی علفتراش
 • وجین کن موتوری چنگکی، الحاقی شخمزن علفتراش (نوع پیچی)
 • وجین کن موتوری غلتکی (تیغه تخت)، الحاقی علفتراش (شخمزن)
 • کارت آبی حشره (چسب حشره)، طرح دار سایز 10 در 24.5 سانتی متر (کارتن 1000 تایی)
 • وجین کن نوسانی، برند دمیک (علف زن دستی)
 • کارت زرد حشره (چسب حشره) سایز 10 در 24.5 سانتی متر، کارتن 1000 تایی
 • کارت زرد حشره (چسب حشره) سایز 9 در 24.5 سانتی متر، کارتن 1000 عددی
 • کارت زرد حشره (چسب حشره) سایز 10 در 24.5 سانتی متر، طرح دار
 • کارت زرد جاذب حشرات (چسب حشره) سایز 10 در 24.5 سانتی متر
 • دستگاه شستشوی بذر خربزه مدل F.K401
 • نشاکار چغندرقند (پانچر)
 • وجین کن مثلثی، برند دمیک (علف زن دستی)
 • دستگاه شستشوی بذر خربزه، طالبی و گوجه فرنگی، مدل F.K402
 • کمباین برداشت پنبه (غوزه چین) مدل F.K 103
 • کمباین برداشت پنبه (غوزه چین) مدل F.K 102
 • کمباین برداشت پنبه (وش چین) مدل F.K 201
 • کمباین برداشت پنبه (غوزه چین، مجهز به سیستم جدا کننده وش از غوزه) مدل F.K101